Everlong

cinematography / videó

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A honlapomon található videókon szereplők írásban, vagy szóban tájékoztatva lettek arról, hogy az eseményen videó felvétel fog készülni, ami médiában, honlapon, közösségi oldalakon nyilvánosságra kerülhet. Azzal, hogy megjelentek az eseményen, azzal utaló magatartással egyértelműen nyilatkozatot tettek arról, hogy ezt megértették, és elfogadják. Ha a videókon szereplőknek bármilyen problémája, vagy törlési követelése merülne fel, azt a felhasználás után is megtehetik, jelezvén azt az everlongvideo@gmail.com email címen.


info@everlong.hu
facebook.com/everlongvideo
instagram.com/everlongpics